Τους επιχειρηματικούς ομίλους που διεισδύουν τον πολιτισμό ευχαρίστησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κέντρο Πολιτισμού "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"» με τη συμμετοχή πλήθος υπουργών και του προέδρου του ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλο.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «ιδιαίτερη σημασία που θα έχει το Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας, καθώς θα περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με συνεπαγόμενη αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας τους». Πρόσθεσε ότι έχει εξασφαλιστεί ήδη η χρηματοδότηση για το πρώτο έτος της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, καθώς και έκτακτη χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του.
Το Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» αναμένεται να λειτουργήσει στο σύνολό του, εντός του 2017 και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναφορά στο χώρο πρασίνου και αναψυχής του Κέντρου, που ήδη έχει παραδοθεί στο κοινό, και το ρόλο του στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του παραλιακού μετώπου, σε συνδυασμό με τα έργα ανάπλασης που ήδη προγραμματίζονται.
Στο «Ίδρυμα Νιάρχου» παραχωρήθηκε έκταση - φιλέτο 238 στρεμμάτων για 100 χρόνια και σύμφωνα με το νόμο 3785/09, ο Οργανισμός που θα διαχειρίζεται το «Κέντρο Πολιτισμού», άρα και την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική Λυρική Σκηνή, θα είναι ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται για παραπέρα ιδιωτικοποίηση φορέων καλλιτεχνικής δημιουργίας και ελεύθερων χώρων. Οι εργαζόμενοι, οι καλλιτέχνες, οι ερευνητές θα βρεθούν στην ομηρία των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που θα επιβάλει ο νέος οργανισμός ΑΕ που δημιουργείταιΕπιπλέον με βάση τον ίδιο νόμο, παρότι το Ίδρυμα εμφανίζεται να «αποχωρεί» από το ΔΣ του Οργανισμού μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα έχει «δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου όλων των βιβλίων και στοιχείων του Οργανισμού οποτεδήποτε».